KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jedním z nejdůležitěj‘ích cílů na‘í obchodní politiky je záruka vysoké kvality a přesnosti na‘ich výrobků.

Pro řízení celého výrobního procesu jsou vytvořeny nezbytné směrnice procesu a pracovní návody spolu s příručkou jakosti. Výrobní a kontrolní postupy jsou zpracované pro každý jednotlivý výrobek .To v‘e společně s informačním systémem je zárukou kvality a dává možnost zpětného pohledu na kterýkoli okamžik výroby.

Jsme certifikováni dle

ISO/TS 16949:2009 (TÜV Nord, Hannover)
ISO 14001:2004 (DER NORSKE VERITAS)

 

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Cílem GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s r.o. je vytvářet aktivní, rozsáhlou a inovující ochranu životního prostředí.

Všichni pracovníci se řídí závaznými směrnicemi podniku, které si kladou za cíl důrazně, stále a pozitivně měnit účinky na životní prostředí.

Ve výrobě používáme ekologické a životní prostředí šetřící prostředky a postupy, a tím se snažíme eliminovat zátěž pro životní prostředí.

Nový vývoj technologií a zařízení je již plánován z hlediska ochrany životní prostředí.

Podporujeme naše pracovníky v rozumném a šetrném zacházení s životním prostředím.

Od našich obchodních partnerů požadujeme stálé zlepšování v oblasti životního prostředí.

Ke zlepšení pracovní bezpečnosti jsou v naší společnosti prováděna různá opatření k zabránění nehod a vyloučení zdravotních nebezpečí.

Hodnocení systémů řízení životního prostředí nejvyšším vedením je prováděno ve stanovených intervalech.

GDPR - CZ       |       GDPR - DE       |       GDPR - EN