Společnost GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o. byla založena v roce 1994.
Během uplynulých let pro‘la společnost rychlým vývojem.
Značně se roz‘ířil nejen původní sortiment výrobků, ale i okruh obchodních partnerů.
V současné době zaměstnává společnost 120 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

 

HISTORIE V DATECH:

1994 - založení společnosti

1996 - výstavba nové výrobní haly

2000 - roz‘íření a rekonstrukce provozu II.

2004 - výstavba haly tepelného zpracování

2011 - nákup nových brusek na plocho do nástrojárny
    - nákup nového 3d souřadnicového měřícího stroje Werth

2012 - nákup nové výrobní haly 3200 m2

2013 - zahájení provozu v nové výrobní hale - restrukturailizace celého závodu
    - přesun administrativní budovy do provozu 1
    - nákup nového CNC obráběcího centra DMG MDC 80U duoBlock
    - nákup nového SW a HW vybavení konstrukce

2014 - instalace nového ERP podnikového systému PSIpenta
    - roz‘íření výrobních kapacit pro přesný střih o stroj Schmied 400

GDPR - CZ       |       GDPR - DE       |       GDPR - EN