KONSTRUKCE

Používáním CAD-CAM systémů (NX) a simulačního programu FORGE zabezpečuje konstrukční ře‘ení nástrojů dle požadavků zákazníků

NÁSTROJÁRNA

Realizuje výrobu nových nástrojů pro klasické lisování i přesné stříhání, jejich opravu a údržbu. Zabezpečuje výrobu měřidel, speciálních
přípravků a technologických celků pro ostatní výrobu.

Strojní vybavení nástrojárny:

CNC obráběcí centra

drátové řezačky AGIE PROGRESS 3, AGIE CUT 200D +SF

vyjiskřovací stroje AEG ELOTHERM, AGIE KOPF 20

třísouřadnicový měřící stroj MITUTOYO RV304 a WERT Scope-Check MB

klasické obráběcí stroje

VÝROBA

Zahrnuje:

klasické lisování - 16 výstředníkových lisů od 630 - 6 000 kN (Schuler, Kieserling, SMG)

přesné stříhání - 10 lisů od 1 600 - 6 300 kN (Feintool, SMG Feintool)

třískové obrábění - např. 3 vícevřetenné poloautomaty Diedesheim, soustružnický poloautomat Bringmann

montáž sestav - jednoúčelové montážní stroje a přípravky vlastní konstrukce

svařování a indukční kalení - 6 svařovacích poloautomatů vlastní konstrukce

nýtování, praní a konzervace

omílání - 2 linky pro praní, omílání a su‘ení (Spaleck)

brou‘ení, hrotování a protahování

 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Zahrnuje:

cementaci a nitrocementaci, ohřev do 1050 °C

nitridaci, karbonitridaci, oxikarbonitridaci, ohřev do 650 °C

kalení, žíhání a popou‘tění, ohřev do 1050 °C, 850 °C, 650 °C

kalící lázně - olejovou nebo polymerovou

alkalické praní

 

Pro chemicko-tepelné a tepelné zpracování dílců je využívána automatická linka SOLO Modultherm 203 (kapacita 500 kg / vsázka, retortové pece pracující pod ochrannou atmosférou ‘těpeného metanolu, amoniaku nebo dusíku, systém regulace a měření, programování a řízení počítačem).

Kvalita zpracovaných dílců je důsledně kontrolována v na‘í moderně vybavené metalografické laboratoři (vyhodnocení tvrdostí, průběhů mikrotvrdostí, mikrostruktury apod.).

Ve spolupráci s dodavatelskými firmami zaji‘ťujeme povrchovou úpravu dílců, například fosfátování, galvanické zinkování, Dacromet, Delta Tone, Delta Seal a dal‘í.

 

 

GMA Stanztechnik spol. s r.o. Kaplice
zabezpeČuje kvalitnÍ kompletnÍ zpracovÁnÍ poŽadavkŮ zÁkaznÍkŮ
od poptÁvky aŽ po sÉriovou vÝrobu.

GDPR - CZ       |       GDPR - DE       |       GDPR - EN